Scorer jeres spillere mange mål i forhold til de andre klubber? Hvor stærke er I i forhold til dem? Hvor skal I sætte ind med mere træning?